Framåt för totalförsvaret!

I torsdags, den 10/12, fattade regeringen ett historiskt beslut.

Myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap(bevakningsansvariga myndigheter) ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret.

Planering ska ske med utgångspunkt i det som anges i regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning Sveriges Försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109).

Planeringen ska ske i enlighet med gällande författningar.

De bevakningsskyldiga myndigheterna ska till respektive departement i regeringskansliet redovisa hur planeringsarbetet inom det egna ansvarsområdet fortskrider och vilka resultat som uppnåtts. Den första redovisningen ska ske senast den 10 juni 2016.

Enligt lagen (1992:1402) om totalförsvar och höjd beredskap är totalförsvar den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av militär verksamhet(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs i huvudsak av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

För Bilkårens del innebär detta att våra uppdrag inom samhällets krisberedskap (civilt försvar) och våra befattningar inom Försvarsmakten är delar av Totalförsvaret. Och vår uppgift att bedriva totalförsvarsinformation blir allt viktigare!

 

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Malin Dreifaldt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s