TACK!

Vi kan summera ett fantastiskt år i Bilkåren. Ett intensivt år som utvecklat Bilkåren på en rad områden tack vare ditt och många andras idoga engagemang. När vi summerar allt som skett på lokal och central nivå i Bilkåren är det lätt att bli imponerad. Låt mig ta några exempel.

  • Mer än 650 personer har hittat till Bilkåren och blivit medlemmar i år. Välkomna alla!
  • Ungefär 100 medlemmar har påbörjat sin utbildning för en befattning i Hemvärnet och nästan lika många har gått en utbildning för våra uppdrag för den civila krisberedskapen.
  • Nästan 50 av våra instruktörer och adjutanter har möjliggjort att vi kunnat bedriva den stora kursverksamhet vi har.
  • Mer än 300 funktionärer i våra lokala kårer har gjort enastående insatser för att fortsätta utveckla Bilkåren i hela landet. Det handlar om allt från styrelse-arbete och kårverksamhet till trafiksäkerhet och totalförsvarsinformation.
  • Åtskilliga medlemmar har ställt upp och varit förare vid olika externa evenemang, allt ifrån Melodifestivalen till prinsbröllop.

Varenda insats, stor som liten, bidrar till att utveckla Bilkåren. Även du som känner att du kanske inte varit så aktiv under året är värdefull för oss. Bara genom ditt medlemskap  bidrar du till vår organisation och möjliggör för oss att fortsätta verka för vårt uppdrag i samhället, att rekrytera och utbilda fordonsförare till totalförsvaret och arbeta för trafiksäkerhet.

Jag hoppas att du när det blir dags att betala medlemsavgiften för nästa år, bestämmer dig för att stanna kvar som medlem i Bilkåren. Ditt medlemskap betyder som sagt mycket för oss och vi hoppas att också du känner att Bilkåren betyder något för dig. Tack för att du fortsätter att engagera dig i Bilkåren!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska dig och alla andra bilkårister en fin jul- och nyårshelg!

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Malin i föreningsdräkt

Advertisements

Framåt för totalförsvaret!

I torsdags, den 10/12, fattade regeringen ett historiskt beslut.

Myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap(bevakningsansvariga myndigheter) ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret.

Planering ska ske med utgångspunkt i det som anges i regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning Sveriges Försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109).

Planeringen ska ske i enlighet med gällande författningar.

De bevakningsskyldiga myndigheterna ska till respektive departement i regeringskansliet redovisa hur planeringsarbetet inom det egna ansvarsområdet fortskrider och vilka resultat som uppnåtts. Den första redovisningen ska ske senast den 10 juni 2016.

Enligt lagen (1992:1402) om totalförsvar och höjd beredskap är totalförsvar den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av militär verksamhet(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs i huvudsak av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

För Bilkårens del innebär detta att våra uppdrag inom samhällets krisberedskap (civilt försvar) och våra befattningar inom Försvarsmakten är delar av Totalförsvaret. Och vår uppgift att bedriva totalförsvarsinformation blir allt viktigare!

 

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Malin Dreifaldt