Ungdomar mötte Högkvarteret

Ungdom

Fr. Höger. Almir Rifatovic, Ronja Lindholm, Adrian Hagerman, Madeleine Andersson  Foto: Sebastian Struwe

Fredagen den 6 november samlades ungdomar ur olika frivillig organisationer på en ungdomskonferens på Falsterbo kursgård i Höllviken. Under helgen diskuterades det frågor berörande ungdomsverksamheten i de olika organisationerna. De representerade var frivilligorganisationerna Bilkåren, Lottakåren, Frivilliga flygkåren, Flygvapenfrivilliga, Sjövärnskåren, Försvarsutbildarna och Brukshundsklubben. Varje organisation hade tre ungdomar och en ledare med sig som företrädde ungdomarna i deras respektive organisation.

Ida Bergman och Stefan Törngren från högkvarteret anordnade konferensen.

Under helgen diskuterade vi frågor i grupper om fyra till fem personer där varje grupp hade en deltagare ur varje organisation. Vi hade olika synpunkter på många frågor och det uppstod heta diskussioner mellan oss. Det vi var överens om är att konferensen var nyttig för utvecklingen av ungdomsverksamheten eftersom att vi fick framföra våra synpunkter direkt till högkvarteret, utbyte av kunskap och erfarenheter samt att vi fick träffa ungdomar från övriga frivilligverksamheten.

 

Almir Rifatovic

Ungdomsrådet och Helsingborgs Bilkår

Advertisements

Allhelgonahelg på Trosta Parks övningsbanor med Stockholms Bilkår

image1image6
När man väl har fått körkortet i handen så tänker man sällan på behovet av vidareutbildning. Allt känns så självklart. Åren går och oftast går det som det var tänkt, men när det går fel och du har en bråkdel av en sekund på dig att fatta ett beslut. Blir det då rätt beslut? Och har du rätt körstil? Ett vanligt fel är att man sitter för långt från ratten eller har sätet för mycket bakåtlutat, vilket innebär att när man bromsar för fullt så kommer man trycka sig själv ur stolen och då är det inte lätt att ratta rätt. 


Stockholms Bilkår har många civila köruppdrag och därför ser vi en gång per år till att erbjuda våra medlemmar möjligheten att delta på en halvdags halkutbildning till en mindre kostnad. Den brukar vara mycket uppskattad och det är försten till kvarn som gäller. Tidigare år så har vi varit på Gillingebanan, men i år ville vi även testa en vidareutbildning för de förare som ingår i våra köruppdrag där det finns en högre risk som ställer högre krav på föraren. Gillingebanan räckte inte riktigt till. Istället hyrde vi övningsbanorna på Trosta Park under sista helgen i oktober. Halkkörningen hanterades av instruktör från Active Driving och för avancerad körning hade vi hjälp av instruktörer från Polishögskolan, Trafikpolisen och Säkerhetspolisen.


Utbildningen i avancerad körning var mycket uppskattad av samtliga förare och instruktörer även om det var långa dagar. Svårighetsgraden höjdes hela tiden. Första dagen var det halkkörning och olika körgårdsövningar; slalom framåt och bakåt, fickparkering, vända och smal passage. Dagen avslutades med en tävling i slalom först bakåt och sedan framåt. Andra dagen blev det mer avancerade körgårdsövningar, undanmanöver och parallellslalom. Denna gång bara framåt men i betydligt högre hastighet, dock med en vändning samt byte av bana på vägen tillbaka. Allt för att stressa förarna och koppla på tävlingsinstinkten, men ändå tvingade dem till att samarbeta då de hela tiden behövde ha koll på varandra. Dagen avslutades som vanligt vid civila körningar med tank och tvätt av samtliga fordon. Förvirringen blev total bland taxibilarna på Statoil Arlanda när det kom in 13 bilar som i rask takt tankades, för att sedan stå i en lång kö in till biltvätten. Det är fantastiskt vad smidigt det går med rutinerade bilkårister. Utbildningen var som sagt en pilot och den kommer nu utvärderas.

Anna Ersson, Stockholms Bilkår