På stämma hos Försvarsutbildarna

Under helgen har Försvarsutbildarnas riksstämma på Falsterbo Kursgård genomförts. Jag hade äran att representera Bilkåren på plats tillsammans med gäster från Sjövärnskåren, FFK, FRO,MSB och FVRF. Även Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef och Karl Engelbrektsson, C FÖRBANDSPROD finns på plats.

Stämman inleddes med att fd ordförande för Försvarsutbildarna, Anders Lindström, pratade kring det som utspelat sig runt hans person under de senaste veckorna. Kanske har du sett och hört via media att Lindström blivit tagen av polis i samband med en resa i Hongkong. Lindström berättade öppenhjärtat om hur detta gick till och även hur han upplevde tiden i häktet.
K Engelbrektsson
Generalmajor Engelbrektsson pratade om det ekonomiska läget inom Försvarsmakten och de åtgärder som gjorts pga det ekonomiskt ansträngda läget.
Vidare gjorde han en säkerhetspolitisk utblick. Vårt “närområde” är idag betydligt större än tidigare. Och närområdet är fyllt av konflikter. Från norra Afrika via Arabvärlden till Ryssland och Ukraina… Att öva på rätt sätt ger viktiga signaler. Genom att öva våra förband i samverkan med andra nationer får Sverige möjlighet att ge sådana signaler i större skala. Sveriges geografi är viktig för hela Östersjöregionen.

Dagens anställda soldater gör att Försvarsmakten enklare kan delta i ett större sammanhang. Soldaterna finns på plats och behöver inte kallas in via plikt. De är dessutom bättre utbildade och övade än de varit på många år. Utifrån inriktningspropositionen ges möjlighet att nyttja frivilliga på ett bättre sätt. Inget mer av Försvarsmakten ska läggas ner. Istället ska vi bygga upp mer verksamhet. En närtida utmaning är att underhållet är eftersatt. Materielunderhållet är så eftersatt att det kommer kosta tid och pengar. Detta har t.ex. gjort att det varit svårt att få ihop fordon till frivilligutbildning.
– All utbildning ska öka den operativa förmågan! Operativ effekt i närtid är det som är beställt.
– Försvarsmakten har nu tre år på sig att bygga en ny organisation – organisation ny.
– Under nästa vecka går pliktinkallelser ut till 400 personer.
– Ny grundutbildning upp till 12 månader på frivillig grund. Målet är att 2017 genomföra en större FM-övning.
– Möjligheten att som frivillig delta i övningar kommer att öka. Detta kommer att bidra till att FM kommer att se frivilliga betydligt oftare än tidigare. Detta ska ge folkförankring och operativ effekt.

Generalmajoren avslutade med att säga att det är “fantastiskt att flera hundratusen människor kan bidra genom frivilligt engagemang”.

Malin Dreifaldt
Riksbilkårchef

Advertisements

Starstrucked av en Blackhawk

FoFö Berg
Som Fordonsförare i insatspluton i Hemvärnet i nu tio år har jag fått vara med om en hel del. Det är alltid lika spännande, många nya utmaningar och lärdomar i ett högt tempo. I förväg vet man aldrig vad som kommer att hända, bara att det kommer att hända en hel del.

Den här fredagen på 18:e Hemvärnsbataljonens KFÖ började vi tidigt, min pluton har fått ett eskortuppdrag. Rikshemvärnschefen, Estlands militärattaché och några officerare är på väg till Gävle i en Blackhawk för att besöka vår övning.

Min grupp agerar förstyrka och vi anländer Gävleborgsgruppens område i vår Sprint (Pb8) en dryg timme innan de andra.
Området är redan säkrat av de våra och nu stängs grindarna, ingen mer får komma in. Gruppen placeras ut för att skydda området. Jag hamnar vid grinden och tar på mig skyddsvaktsrollen.
Blackhawk, Foto Per-Erik Krause
Foto: Per-Erik Krause

Vi stoppar några fordon, bl a renhållningsbilen som snällt får vänta utanför området tills momentet är över. Läget är lugnt men förväntningarna höga. Inte var dag man kommer i kontakt med en Blackhawk och när den väl kommer genom molnen, flyger en lov runt området och sedan landar 40 meter ifrån mig är jag helt pirrig och har ståpäls. Rikshemvärnschefen och hans följe kliver ur och mottas av bland andra Gävleborgsgruppens Chef Övlt Raymond Iller. De försvinner in i en byggnad. Helikoptern startar sina motorer igen, lyfter och ger sig iväg i ett moln av grus som blästrar oss som står vid grinden. Momentet är över, alldeles för snabbt.

Strax därpå kommer mc-ordonnansen, grindarna öppnas igen och resten av plutonen kör in på området med fyra sprintar till som ska ingå i transportens huvudstyrka. När de tagit över är det dags för min grupp att köra iväg till nästa stopp för VIP-besöket. Samma procedur där, vi rekar området och blir nu placerad att bevaka det bakre stängslet.
Mc-ordonnansen är länken mellan oss och transportskyddet och ser till att allt flyter på som det ska och att eskortstyrkan vet vart de ska när de kör in på området. Det är viktigt att framryckningen går smidigt och att det inte blir några oväntade stopp under färden.

Så fortsätter det i några timmar till, VIP-besöket eskorteras runt övningens insatsområde och besöker bl a batstaben, koket och en o-plats. Vår grupp fortsätter att agera förstyrka och resten av plutonen sköter eskortskyddet. Vi vet inte hela rutten från början utan får veta ett besöksmål i taget. Det kräver samarbete på flera plan, vi kan inte planera så långt i förväg, ändå måste allt vara förberett när eskortstyrkan kommer fram. Det gäller att bibehålla fokus under tid och i oväntade situationer. Klart det händer saker men inget som inte kan rättas till under färden. Vi avslutar eskorten på samma ställe där den började. Övningsmomentet är lyckat, alla är nöjda, besöket tackar för sig och vi drar vidare mot nästa uppdrag.

Det var första gången vi var en renodlad Sprint-pluton. Det är smidiga följsamma fordon som passar bra vid eskort. Dock saknar jag ksp-skytten på taket och förmågan till terrängkörning.
Det hände såklart mycket mycket mer under mina fyra dagars krigsförbandsövning, det här var bara ett moment. Men det var ett moment jag kommer att minnas länge, jag känner mig starstrucked av en Blackhawk.

Var rädda om er där ute
FoFö Berg

Flygförare leder bandvagnsförare

IMG_0573
Just nu pågår en regional samverkansövning där frivilliga från Bilkåren, FAK, FFK (Frivilliga Flygkåren) och FRO (Frivilliga Radioorganisationen) tillsammans med olika myndigheter övar utifrån ett krisscenario som liknar stormen Gudrun. Bandvagnsförare, flygförare och signalister har samlats i Eskilstunatrakten och övar under så nära skarpa förhållanden man kan tänka sig. Totalt deltar runt 100 personer i övningen och idag besökte jag tillsammans med Malin Dreifaldt och Paula Holmqvist från Riksdagens försvarsutskott övningen.
IMG_0571
Inledningsvis fick vi en presentation av övningen och de olika händelser som inträffat utifrån det tänkta Gudrun-scenariet. Det var störningar i elförsörjningen pga nedblåsta träd över ledningar, personer som hamnat i sjönöd på Mälaren, oframkomliga vägar och järnvägar och ett fartyg som gått på grund i stormen och börjat läcka olja.

Flygförarnas uppgift är att skapa överblicksbilder genom överflygningar och fotografering. Foton skickas digitalt i realtid till en sambandscentral där FRO-personal satt och tog emot och ansvariga för reparationer bedömde och prioriterade vilka resurser som krävdes till olika händelser.
IMG_0574
Bandvagnsförarnas uppgift är självklart att ta sig fram till aktuella områden med personal och material. I vissa av momenten samverkade flyg-och bandvagnsförare genom att flyget ledde bandvagnarna genom terrängen för att hitta framkomliga vägar.
IMG_0572
Vi fick tillfälle att följa med en flygförare upp och få en egen bild av den överblick som de får från luften och vi fick också tillfälle att följa med i bandvagn och imponeras av framkomligheten med detta fordon.
Våra Bilkårister på plats var mycket nöjda och tyckte att det så här långt hade varit bra och meningsfulla övningar.

Eva Blomqvist

Ungdomsrådet konfererade

ungdomskonferens
Den 9-10 maj samlades en del av ungdomsrådet för ha en konferens i Jönköping. Dom närvarande var Amir, Kim, Stina samt Mattias och Rebecka.
Vi fick ta del av ett fantastiskt hotell med god mat, god service och härligt konferensrum.

Vårt uppdrag för helgen var att förnya verksamhetsplanen, ta fram nya aktiva ungdomsbilkårister som vill vara en del av ungdomsrådet, men även få en större geografisk spridning av medlemmarna i rådet.

Vi fick chansen att prata med nya intressanta ungdomar från Bilkåren i olika städer som kan bli nya unga och motiverade representanter i rådet.

Det händer ju mycket roligt på ungdomssidan i Bilkåren centralt framöver, men grunden är ju att vi har lokal verksamhet som är mer kontinuerlig. Det viktigaste denna sommar är utan tvekan ungdomsledarutbildningen. Sök den! Eller tipsa andra om den!