Frukostmöte hos försvarsministern

Peter Hultqvist
Idag var de frivilliga försvarsorganisationerna inbjudna till frukostmöte med försvarsminister Peter Hultqvist.
Efter frukosten inledde ministern mötet med att ge en lägesbild över det allvarliga försvarspolitiska läget Sverige befinner sig i. Han beskrev även vilka fokusfrågor departementet arbetar med just nu och den kommande inriktningspropositionen.
Det bottenplatta som diskuterades livligt under rikskonferensen i Sälen är fortfarande grunden för arbetet i Försvarsmakten. I bottenplattan räknas bl.a. utrustning, utbildning och övning in. När det gäller utrustning/materiel lyfter ministern särskilt fram förmågan att bedriva ubåtsjakt, JAS samt fordon i övrigt.
Andra fokusområden som ministern lyfter fram är försvaret av Gotland, förstärkt beväpning till Hemvärnet och ökad cyberförmåga.

När det gäller inriktningspropositionen lyfts begreppet totalförsvar. Sverige ska ha en nationell förmåga genom ett starkt totalförsvar. Det civila försvaret måste byggas och civil-militär samverkan blir en viktig komponent i totalförsvaret.
I propositionen kommer det, enligt ministern, att ges in riktning för användandet av frivilliga försvarsorganisationer. Men inga detaljer kommer givetvis att finnas med. Det är en inriktning.

Det som ministern redan nu ser som viktiga uppgifter frör de frivilliga försvarsorganisationerna är totalförsvarsinformation, personalförsörjning till Försvarsmakten, vår roll inom krisberedskapen och ungdomsverksamhet.
Ministern är tydlig med att alla myndigheter och organisationer, som verkar inom krisberedskapen, ska kunna nyttja kompetensen inom frivilliga försvarsorganisationer. Detta gäller såväl statliga myndigheter som länsstyrelser, landsting och kommuner.

Malin Dreifaldt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s