Framtiden för det svensk-finska försvarspolitiska samarbetet

FullSizeRender
Folk och Försvar arrangerade den 17 februari ett seminarium kring det svensk-finska samarbetet inom försvarspolitiken.
Finlands försvarsminister, Carl Haglund, inledde kvällen med att redogöra för det samarbete som redan finns men som i framtiden ska utvecklas ytterligare.

Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder för att öka samarbetet mellan de båda länderna har tagits fram av ländernas försvarsmakter. En rapport har levererats till båda ländernas regeringar.
Övningsverksamhet inom samtliga vapengrenar föreslås. Mängden förslag på åtgärder är många.
Prioriteringar bland de föreslagna åtgärderna krävs därför.

Försvarsministrarna Carl Haglund och Peter Hultqvist Sedan 2010 har man studerat möjligheten till ökat samarbete.
Det vore konstigt om vi inte ökade samarbetet, menade Peter Hultqvist.
Båda länderna har en defensiv agenda. “Vi har inga andra ambitioner än att leva i fred och att våra grannländer få leva ifred”, sa Peter Hultqvist.
Logistik, säker kommunikation, materielanskaffning, personalutbyte, flygvapnet, armén och marinen är särskilda fokusområden för samarbetet. Säker kommunikation och personalutbyte mellan länderna är prioriterat, enligt Hultqvist.
Ministrarna var tydliga med att detta kommer att kräva lagändringar.

Carl Haglund fortsatte med att prata om försvarsallianser. “Att båda länderna är alliansfria behöver inte betyda att vi står ensamma.”
De båda ministrarna var mycket eniga om att det arbetet som gjorts ger dem framtidstro.

Svenske försvarsministern var tydlig med att det handlar om ett operativt bilateralt samarbete – inte en försvarsallians.
Syftet är att samarbetet ska omfatta operativ planering. “Det skapar en handlingsfrihet för de båda länderna”, sa Hultqvist.
Målsättning är att stärka säkerheten för de båda länderna.

Samarbetet ger inga ekonomiska besparingar på kort sikt men ger ökad effekt.
De ekonomiska investeringar som samarbetet kräver är relativt små, enligt ministrarna.

Vi måste bygga tillbaka det civila försvaret – som stöd för det militära försvaret, enligt Svenske försvarsministern. Rapporten beskriver ett samarbete för att kunna hantera både civila och militära kriser.

Tack Folk och Försvar för ett, som vanligt, mycket intressant seminarium!

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s