En månad som riksbilkårchef

Malin Dreifaldt
Nu har det gått drygt en månad sedan Riksstämman i Umeå.
Det har varit en otroligt spännande och intensiv månad. Vad har då hänt och vad har jag gjort den här första tiden?
– Deltagit i mitt första MOSK-möte (Motororganisationernas samarbetskommitté) tillsammans med Motormännen, MHF, OK Bilisterna och KAK.
– Eva Blomqvist tillträdde som kanslichef den 1 oktober.
– Centralstyrelsen hade sitt konstituerande möte 11-12 oktober på Militärhögskolan Karlberg. Där vi fördelade arbetsuppgifter inom styrelsen men även pratade en hel del om framtida strategier och lärde känna varandra. Under helgen började vi även ta tag i de beslut som riksstämman fattade.
– Deltagit i möte med de 6 olika samverkansområdena inom krisberedskapen. I varje samverkansområde finns representanter från frivilliga försvarsorganisationer. Jag är ersättare i SOTP, samverkansområde transporter. I samverkansområdena diskuteras hur alla samhällets samlade resurser bäst bidrar till ökad krishanteringsförmåga.
– Samverkans- och planeringsmöte med Sören Lund angående tidningen Bilkåristen, tillsammans med Eva Blomqvist.
– Avtackning av fd riksbilkårchef Reidun Eklöw på K1.
– Deltagit vid FVRF:s rikförbundsstämma i Uppsala.
– Besökt grundkurs tung lastbil i Östersund, tillsammans med C PRODFRIV Stefan Hallén och C FMLOG Torgny Henryson.
– Deltagit vid FOS-möte (frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté) tillsammans med övriga 17 organisationer. Bl.a. diskuterade vi framtida informationssatsningar.
– Planeringskonferens med Flygvapnets Frivilligavdelning.
Utöver detta har jag deltagit vid ett antal möten på kansliet och med MSB och Försvarsmakten.
Att vara riksbilkårchef innebär bl.a. att jag ska representera Bilkåren i möten mad andra organisationer. Min tanke är att alla i centralstyrelsen ska delta vid alla de möten som vi bjuds in till och de möten som vi själva bjuder in till.
Våra syskonorganisationer inom FOS är ett naturligt nätverk där vi tillsammans kan lyfta frågor som berör oss frivilliga försvarsorganisationer.
Centralstyrelsen arbetar för fullt med verksamhetsplanering och budget inför 2015.
Lite av den verksamhets som jag kommer att delta i framöver är bl.a. Lottornas 90-årsjubileum, Borås Bilkårs och Göteborg-Bohusläns Bilkårers jubileum, möte med Försvarsmaktens trafiksäkerhetschef, inspektion vid en KFÖ och möten med SOTP och ungdomsrådet.
Jag upplever att jag blivit mycket varmt mottagen i min nya roll och jag upplever att Bilkåren är en mycket uppskattad organisation. Behovet av transporter i olika former och med olika uppdragsgivare är mycket stort.
Bilkåren har många spännande utmaningar. Jag hoppas och tror att alla funktionärer och medlemmar gör sitt yttersta för att Bilkåren även i framtiden ska spela en viktig roll i Sveriges totalförsvar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s