Påverka Bilkåren!

11037I höst har Bilkåren Riksstämma, vårt högsta beslutande organ som genomförs vartannat år. På Riksstämman stakar vi ut vägen för Bilkårens framtid. Hur vill vi att Bilkåren ska utvecklas och vilka vägval ska vi göra? Varje Bilkår representeras av en delegat som väljs på kårens årsmöte nu under vintern/våren och det är delagaterna som har “makten” i Bilkåren, det är de som röstar om de olika förslag som kommer upp på stämman.
Centralstyrelsen kommer förstås att lägga fram några förslag som ska diskuteras och beslutas om, men även du som medlem kan påverka vilka frågor som kan komma upp genom motioner. Motion är ett förslag till stämman och i våra stadgar kan man läsa att alla Bilkårer har rätt att skicka motioner till stämman. Senast den 1 maj måste de vara inskickade för att behandlas.
Du sitter kanske på en bra idé som borde diskuteras i Bilkåren. Det kan exempelvis handla om vår verksamhet, vår organisering eller medlemsfrågor.
Det behöver inte vara långt och krångligt, men några goda råd om du funderar på att skriva en motion är:
– förklara kort bakgrunden
– argumentera för förslaget
– avsluta med en eller flera att-satser där ditt konkreta förslag är formulerat, så att stämman kan ta ställning till förslaget
Tänk på att det är din Bilkår som ska lämna in motionen, så om du kommer med förslaget och skriver så är nästa steg att förankra din idé i din kår, så att kåren skickar motionen vidare till stämman.
Det är kul att påverka! Och tänk på att det är vi som medlemmar formar Bilkåren tillsammans.

Eva Blomqvist

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s